art

Kresba, počítačová grafika

Naladím svou kytaru co nejhlouběji... 

Kresba, počítačová grafika

Ve větvích stromů zpívá...

Kresba, počítačová grafika

Dar z nebes, z ženského lůna... 

Kresba, počítačová grafika

Tvořit umění svým vlastním tělem... 

Tattoo Kořist Elektry

Rozpracované tetování ...

Motiv tetování je z mé ilustrace z dosud nevydané knihy spisovatele Aleše Besedy s názvem Kořist Elektry. Jsem ráda, že si Jára vybral mojí autorskou tvorbu.

Stránky

Z hlubin
Probuzení
Smutek
Letní žár