Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Pomníky z asfaltu
Kresba, počítačová grafika
Letní žár
Indiánské léto