Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Cannabis Aura
Probuzení
V prachu dvaceti let
Letní žár