Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Let
Kresba, počítačová grafika
Alla prima, 3D efekt, suchý štětec
Časoprostor