Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Vztah
Malé město
Růže z temnot