Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Sněžný muž
Let
Kresba, počítačová grafika
Zuřivost