Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Vize
Proudění
Kresba, počítačová grafika