Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Nesouměrná
Tajemství
Hra delfínů
Zlatá rybka
Nestalo by se to