Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Komiks
Noční město
Kresba, počítačová grafika
Padlý anděl