Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Vítr
Kresba, počítačová grafika
Tattoo Kořist Elektry