Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Nesouměrná
Zlatá rybka
Smutek
Komiks