Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Růže z temnot
Tajemství
Kresba, počítačová grafika