Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Tattoo Kořist Elektry
Z hlubin
Kresba, počítačová grafika
Vztah