Koláž

Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Konopný lék
Mimikry chameleona
Zuřivost
Kresba, počítačová grafika