Časoprostor

Olej na plátně, 70x70 cm.

technika: Alla prima, 3D efekt, suchý štětec

Cesta světla
Letní žár
Kresba, počítačová grafika
Nebezpečný náklad
Podsvětí