Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Alla prima, 3D efekt, suchý štětec
Průstřel
Sněžný muž
Komiks
Kresba, počítačová grafika