Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Poslední listí
Z hlubin
Zpověď