Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Nebezpečný náklad
Mimikry chameleona
Kresba, počítačová grafika
Mimikry
Sama v sobě