Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Po vteřinách
Padlý anděl
Kresba, počítačová grafika
Kresba, počítačová grafika