Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Kresba, počítačová grafika
Zuřivost
Padlý anděl
Probuzení