Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Kresba, počítačová grafika
Benátská noc
Růže z temnot
Nestalo by se to