Cesta světla

Koláž z výstřižků novin.

Neprodejné.

Music
Černá labuť
Vítr
Kresba, počítačová grafika