Harém

Grafika, kombinace fotografie a obrazu Dekadence. 

Fotogalerie: 
Použitý obraz Dekadence
Karneval
Kresba, počítačová grafika
Vize