Hra delfínů

Koláž, výstřižky z novin a časopisů.

Časoprostor
Podsvětí
Okvětí