Hra delfínů

Koláž, výstřižky z novin a časopisů.

Vztah
Indiánské léto
Plastic
Proudění
Poslední listí