Hra delfínů

Koláž, výstřižky z novin a časopisů.

Kresba, počítačová grafika
Energie
Komiks