Hra delfínů

Koláž, výstřižky z novin a časopisů.

Harém
Kresba, počítačová grafika
Tattoo Kořist Elektry