Indiánské léto

Olej na plátně, 80x60 cm.

technika: Alla prima, 3D efekt, suchý štětec

Sněžný muž
Z hlubin