Indiánské léto

Olej na plátně, 80x60 cm.

technika: Alla prima, 3D efekt, suchý štětec

Talk Show
Kresba, počítačová grafika
Podsvětí
Zuřivost