Kresba, počítačová grafika

Naladím svou kytaru co nejhlouběji... 

Cesta světla
Komiks
Zuřivost