Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Cesta světla
Kresba, počítačová grafika
Šílenství na prodej
Žárlivost
Léčivé konopí v praxi