Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Poslední listí
Cesta světla
Proudění
Kresba, počítačová grafika
Turbulence