Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Pomníky z asfaltu
Fénix