Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Komiks
Kresba, počítačová grafika
Energie
Růže z trní