Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Nestalo by se to
Energie
Mimikry chameleona
Plastic
Vědma