Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Zpověď
Turbulence
Láska je potřeba
Vítr