Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Šepot
Indiánské léto
Hra delfínů
Kresba, počítačová grafika
Nesouměrná