Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Šílenství na prodej
Smutek
Kresba, počítačová grafika
Letní žár