Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

V prachu dvaceti let
Z hlubin