Mimikry chameleona

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Pomníky z asfaltu
Tattoo Kořist Elektry
Letní žár
Podsvětí
Zpověď