Kresba, počítačová grafika

Dar z nebes, z ženského lůna... 

Okovaný
Zpověď
Komiks
Malé město
Růže z temnot