Kresba, počítačová grafika

Dar z nebes, z ženského lůna... 

Vztah
Padlý anděl
Podsvětí
Komiks
Esprit