Kresba, počítačová grafika

Dar z nebes, z ženského lůna... 

Probuzení
Padlý anděl
Růže z trní