Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Komiks
Alla prima, 3D efekt, suchý štětec