Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Zakutálená rosa
Po vteřinách
Z hlubin
Noční město