Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Sama v sobě
Kresba, počítačová grafika
Komiks
Hra delfínů