Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Padlý anděl
Proudění
Okovaný