Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

Růže z temnot
Kresba, počítačová grafika
Probuzení
Turbulence