Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

V prachu dvaceti let
Smutek
Sněžný muž