Music

Koláž, výstřižky z novin a časopisů

V prachu dvaceti let
Kresba, počítačová grafika
Letní žár
Probuzení