Pomníky z asfaltu

Ilustrace (papír, tempera) pro spisovatele Pavla J. Hejátka

Zuřivost
Kresba, počítačová grafika
Cannatom