Pomníky z asfaltu

Ilustrace (papír, tempera) pro spisovatele Pavla J. Hejátka

Poslední listí
Cannabis Aura
Plastic
Komiks