Pomníky z asfaltu

Ilustrace (papír, tempera) pro spisovatele Pavla J. Hejátka

Kresba, počítačová grafika
Komiks
Žárlivost