Pomníky z asfaltu

Ilustrace (papír, tempera) pro spisovatele Pavla J. Hejátka

Grafika, kombinace fogografie a obrazu Okno (tempera, papír)
Zuřivost
Komiks