Poslední listí

Olej na plátně, 70x50 cm.

technika: Alla prima, 3D efekt, suchý štětec

Prodáno.

Proudění
Kresba, počítačová grafika
Růže z temnot