Šílenství na prodej
Vítr
Kresba, počítačová grafika
Grafika, kombinace fogografie a obrazu Okno (tempera, papír)