Růže z trní

Olej na plátně, 50x50 cm

technika: Alla prima, 3D efekt, suchý štětec

Kresba, počítačová grafika
Podsvětí
Dáma
Vědma