Růže z trní

Olej na plátně, 50x50 cm

technika: Alla prima, 3D efekt, suchý štětec

Nesouměrná
Energie
Po vteřinách
Zuřivost
Cannatom