Kresba, počítačová grafika

S láskou je život snesitelnější ... 

Okovaný
Časoprostor