Kresba, počítačová grafika

S láskou je život snesitelnější ... 

Okovaný
Žárlivost
Plastic
Noční město