V prachu dvaceti let

Ilustrace (papír, tužka) pro spisovatele Pavla J. Hejátka

Fénix
Kresba, počítačová grafika
Růže z trní