V prachu dvaceti let

Ilustrace (papír, tužka) pro spisovatele Pavla J. Hejátka

Smutek
Nestalo by se to
Růže z trní
Kresba, počítačová grafika
Hra delfínů