Vlčí stezkou

Olej na plátně, 40x40 cm.

technika: Alla prima, 3D efekt, suchý štětec

Proudění
Nesouměrná
Kresba, počítačová grafika
Cannabis Aura